Leidraad Aanvaardbaar Gebruik (LAG)

De Usenet.net Leidraad Aanvaardbaar Gebruik beschrijft aanvaardbaar gebruik van uw Usenet.net account, beschrijft wat wij als misbruik van onze services beschouwen en beschrijft de procedures die wij hanteren voor het natrekken van meldingen van misbruik.

Hoewel wij onze klanten waar mogelijk van dienst hopen te zijn, zal Usenet.net snel en krachtig ingrijpen in gevallen van duidelijk misbruik van onze service, mogelijk met opheffing van de account als gevolg.

Door u op te geven en/of uw Usenet.net account te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze leidraad en verklaart u op de hoogte te blijven van wijzigingen, aangezien deze leidraad op elk moment kan worden gewijzigd. Deze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik dient beschouwd te worden als onderdeel van de ">Servicevoorwaarden voor uw Usenet.net account.

Leidraad Aanvaardbaar Gebruik

Usenet.net kan onredelijk gebruik door haar klanten beperken. De onbeperkte account van Usenet.net's vormt geen 'dedicated' verbinding. Als een klant niet in staat lijkt redelijk gebruik van de service te maken, kan Usenet.net de service van de klant annuleren, staken of weigeren deze te hernieuwen zonder nadere kennisgeving. Het staat geheel aan Usenet.net te bepalen wat 'onredelijk gebruik' vormt.

De Usenet.net accounts dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ander gebruik dan persoonlijk gebruik of gebruik dat niet onderscheidbaar is van niet-persoonlijk gebruik is verboden. De volgende vormen van gebruik bijvoorbeeld zijn verboden:

  • Delen van een login met meerdere personen
  • Gelijktijdige logins vanaf meerdere IP-adressen
  • Maken van een verbinding van een proxy, van welke aard dan ook
  • Gebruik van DNEWS, NetCache of een ander caching-systeem voor meervoudige toegang
  • Overmatige downloadvolumes
Internet-etiquette en wangedrag

Elke newsgroup (nieuwsgroep) kan worden beschouwd als een afzonderlijke "gemeenschap" waar regelmatige gebruikers van de newsgroup (nieuwsgroep) normen hanteren voor wat wel en wat niet gepast is. Deze normen kunnen per groep verschillen. Vele groepen hebben schriftelijke handvesten en FAQs die een weerspiegeling vormen van de consensus van de personen die de newsgroup (nieuwsgroep) regelmatig gebruiken.

Bij Usenet.net hopen we dat elke klant een optimale ervaring met de newsgroups (nieuwsgroepen) zal hebben. We hopen echter dat dat niet ten koste van anderen zal gaan. De newsgroups (nieuwsgroepen) bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Denk er wanneer u met andere mensen in de newsgroup (nieuwsgroep) communiceert aan dat de groepen ook door vele anderen worden gelezen. Houd rekening met de mening en gevoelens van anderen en toon hen de consideratie en het respect die u ook zelf wilt ontvangen.

Misbruikrapportages

Rapportage van misbruik kunnen gezonden worden aan misbruik@usenet.net

Usenet.net wil je een flexibele service aanbieden dat de noden van je klanten zal tegemoet komen. We willen onze klanten niet regelen of censureren op welke manier dan ook. We voelen echter een zekere verplichting om een gepast gebruik van onze service en een juist gebruik van de nieuwsgroepen aan te moedigen, tot het gezamenlijk genot van iedereen die ze gebruikt.